top of page
แนะนำวิธีการเล่น
แนะนำวิธีเล่น A2O - 1.การเตรียมตัวเกม
02:52

แนะนำวิธีเล่น A2O - 1.การเตรียมตัวเกม

ก่อนการเล่นเกม 1. จัดเตรียมสถานที่ในการเล่น จัดวางบอร์ดเกมและอุปกรณ์ต่างๆ ให้พร้อม 2. จากนั้น กระบวนกรเกม Awakening Navigator (ต่อไปจะเรียกว่า AN) เริ่มต้นเกมโดยนำภาวนาสั้น 2-3 นาที ให้ทุกคนหลับตา กลับมาทำความรู้สึกตัวที่ร่างกายในปัจจุบัน ให้รู้อยู่ว่ากำลังนั่งอยู่ในท่าไหนอย่างไร ชลอความคิดความวิตกกังวล ค่อยๆ วางใจให้สงบ 3. AN กล่าวนำเชิญชวนให้ผู้คนเล่นขอบคุณเหตุปัจจัยต่างๆ ที่ทำให้ทุกคนได้มาพบกันและกำลังจะร่วมเล่นเกมกันในครั้งนี้ 4. เมื่อจบการภาวนาให้ทุกคนลืมตา AN เริ่มอธิบายให้ผู้เล่นทุกคนให้เข้าใจถึงข้อตกลงเบื้องต้นในการเล่นเกมด้วยกัน (สามารถเล่าหรืออ่านข้อความใน Awakening Navigator Card) พร้อมอธิบายถึงเป้าหมายในการเดินทางในแต่ละ Stages 5. เมื่อผู้เล่นเข้าใจกติกาและความแตกต่างของแต่ละ Stage แล้ว ก่อนเริ่มเล่นให้แต่ละคนรวมทั้ง AN ได้ทบทวนและสะท้อนประสบการณ์เดินทางภายในว่าแต่ละคนกำลังเดินทางภายในอยู่ใน Stage ใด และอยู่ในระดับการเรียนรู้ Head Hand หรือ Heart บอร์ดเกมเพื่อการตื่นรู้เกมแรกของไทย A2O – Awake To Oneness : ตื่นรู้สู่หนึ่งเดียวกัน ถูกออกแบบขึ้นเพื่อเปิดพื้นที่พิเศษให้คุณได้โอกาสเรียนรู้และสำรวจทบทวนการเดินทางภายใน ผ่านความคิด ความรู้สึกและประสบการณ์จริง ได้ร่วมเรียนรู้ แบ่งปัน ความเข้าใจเรื่องการตื่นรู้ผ่านการเล่นบอร์ดเกม ::: เป้าหมายของเกม ::: ร่วมสำรวจ ใคร่ครวญ เรียนรู้และแลกเปลี่ยนแบ่งปัน เส้นทางการเดินทางภายในสู่ความเป็นหนึ่งเดียวกัน Oneness ผ่านการเดินทางทั้ง 4 Stage ได้แก่ Stage 1 : Sleep & Dream หลับฝันก่อนการตื่น Stage 2 : Awakening Head เริ่มเดินทางภายใน Stage 3 : Awakening Heart รู้ตามความเป็นจริง Stage 4 : Awakening Life เข้าถึงหนึ่งเดียวกัน ::: จากหนังสือ...สู่บอร์ดเกมที่ละเอียดอ่อนและลึกซึ้ง ::: เกมนี้ได้แรงบันดาลใจและพัฒนาต่อยอดมาจากหนังสือ “หัวใจตื่นรู้” Guidebook 7 ลำดับขั้นเพื่อการตื่นรู้สู่ความสุขที่แท้จริง ซึ่งเรียบเรียงจากประสบการณ์ตื่นรู้จากผู้คนมากมายในโครงการ New Heart New World – โลกเปลี่ยนไป เมื่อใจเปลี่ยนแปลง และความรู้เรื่องจิตวิญญาณสากลจำนวนมาก ::: คำนิยมจากหนังสือหัวใจตื่นรู้ ::: หนังสือเล่มนี้รวบรวมภูมิปัญญาต่าง ๆ ทั้งเก่าและใหม่ เพื่อสังเคราะห์เป็นเส้นทางสู่ความตื่นรู้ โดยนำเสนอในรูปแบบที่เข้าใจง่ายและปฏิบัติได้ ไม่ติดอยู่กับพิธีรีตอง และก้าวข้ามความแตกต่างทางด้านรูปแบบ ภาษา หรือสัญลักษณ์ พระไพศาล วิสาโล หัวใจตื่นรู้ คือคู่มือที่ดีที่สุดเล่มหนึ่งที่จะช่วยให้ท่านหันมามองหาหนทางสู่โลกภายใน และจะช่วยปลุกปลอบใจท่านให้หาญกล้าที่จะก้าวไปสู่การตื่นรู้ความเป็นจริงภายในตัวท่านเอง ดร.ประมวล เพ็งจันทร์ ผมดีใจที่มีคนรุ่นใหม่เขียนหนังสือเพื่อให้ผู้อ่านได้ค้นพบใจของพวกเขาเอง เขียนแบบร่วมสมัย จากมุมมองของคนรุ่นใหม่ ผสมผสานวิทยาศาสตร์และยุทธศาสตร์ ดร.วรภัทร์ ภู่เจริญ ::: ประสบการณ์ที่คุณจะได้รับจากเกมนี้ ::: - โอกาสการสำรวจประสบการณ์การเดินทางภายในตนเอง - แบ่งปันและรับฟังการแลกเปลี่ยนอย่างลึกซึ้งกับเพื่อน - ได้ความรู้ความเข้าใจในสภาวะและเส้นทางสู่การตื่นรู้ - ช่วงเวลาแห่งการใคร่ครวญและรับสารจากญาณทัศนะ คุณล่ะ...พร้อมเดินทางสู่หนี่งเดียวกันหรือยัง? สนใจสั่งซื้อและรายละเอียดเพิ่มเติม www.awaketooneness.com ::: ที่มา ::: เกม A2O – Awake to Oneness ตื่นรู้สู่หนึ่งเดียวกัน ได้รับทุนในการสนับสนุนการพัฒนาและออกแบบจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เป็นผลงานจากความตั้งใจและความคิดสร้างสรรค์โดย -​ ทีมงาน Awakening Creative
แนะนำวิธีเล่น A2O - 2.แนะนำขั้นตอนการเล่น
07:18

แนะนำวิธีเล่น A2O - 2.แนะนำขั้นตอนการเล่น

::: วิธีการเล่นเกม A2O ::: บอร์ดเกมเพื่อการตื่นรู้เกมแรกของไทย A2O – Awake To Oneness : ตื่นรู้สู่หนึ่งเดียวกัน ถูกออกแบบขึ้นเพื่อเปิดพื้นที่พิเศษให้คุณได้โอกาสเรียนรู้และสำรวจทบทวนการเดินทางภายใน ผ่านความคิด ความรู้สึกและประสบการณ์จริง ได้ร่วมเรียนรู้ แบ่งปัน ความเข้าใจเรื่องการตื่นรู้ผ่านการเล่นบอร์ดเกม ::: เป้าหมายของเกม ::: ร่วมสำรวจ ใคร่ครวญ เรียนรู้และแลกเปลี่ยนแบ่งปัน เส้นทางการเดินทางภายในสู่ความเป็นหนึ่งเดียวกัน Oneness ผ่านการเดินทางทั้ง 4 Stage ได้แก่ Stage 1 : Sleep & Dream หลับฝันก่อนการตื่น Stage 2 : Awakening Head เริ่มเดินทางภายใน Stage 3 : Awakening Heart รู้ตามความเป็นจริง Stage 4 : Awakening Life เข้าถึงหนึ่งเดียวกัน ::: จากหนังสือ...สู่บอร์ดเกมที่ละเอียดอ่อนและลึกซึ้ง ::: เกมนี้ได้แรงบันดาลใจและพัฒนาต่อยอดมาจากหนังสือ “หัวใจตื่นรู้” Guidebook 7 ลำดับขั้นเพื่อการตื่นรู้สู่ความสุขที่แท้จริง ซึ่งเรียบเรียงจากประสบการณ์ตื่นรู้จากผู้คนมากมายในโครงการ New Heart New World – โลกเปลี่ยนไป เมื่อใจเปลี่ยนแปลง และความรู้เรื่องจิตวิญญาณสากลจำนวนมาก ::: คำนิยมจากหนังสือหัวใจตื่นรู้ ::: หนังสือเล่มนี้รวบรวมภูมิปัญญาต่าง ๆ ทั้งเก่าและใหม่ เพื่อสังเคราะห์เป็นเส้นทางสู่ความตื่นรู้ โดยนำเสนอในรูปแบบที่เข้าใจง่ายและปฏิบัติได้ ไม่ติดอยู่กับพิธีรีตอง และก้าวข้ามความแตกต่างทางด้านรูปแบบ ภาษา หรือสัญลักษณ์ พระไพศาล วิสาโล หัวใจตื่นรู้ คือคู่มือที่ดีที่สุดเล่มหนึ่งที่จะช่วยให้ท่านหันมามองหาหนทางสู่โลกภายใน และจะช่วยปลุกปลอบใจท่านให้หาญกล้าที่จะก้าวไปสู่การตื่นรู้ความเป็นจริงภายในตัวท่านเอง ดร.ประมวล เพ็งจันทร์ ผมดีใจที่มีคนรุ่นใหม่เขียนหนังสือเพื่อให้ผู้อ่านได้ค้นพบใจของพวกเขาเอง เขียนแบบร่วมสมัย จากมุมมองของคนรุ่นใหม่ ผสมผสานวิทยาศาสตร์และยุทธศาสตร์ ดร.วรภัทร์ ภู่เจริญ ::: ประสบการณ์ที่คุณจะได้รับจากเกมนี้ ::: - โอกาสการสำรวจประสบการณ์การเดินทางภายในตนเอง - แบ่งปันและรับฟังการแลกเปลี่ยนอย่างลึกซึ้งกับเพื่อน - ได้ความรู้ความเข้าใจในสภาวะและเส้นทางสู่การตื่นรู้ - ช่วงเวลาแห่งการใคร่ครวญและรับสารจากญาณทัศนะ คุณล่ะ...พร้อมเดินทางสู่หนี่งเดียวกันหรือยัง? สนใจสั่งซื้อและรายละเอียดเพิ่มเติม www.awaketooneness.com ::: ที่มา ::: เกม A2O – Awake to Oneness ตื่นรู้สู่หนึ่งเดียวกัน ได้รับทุนในการสนับสนุนการพัฒนาและออกแบบจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เป็นผลงานจากความตั้งใจและความคิดสร้างสรรค์โดย -​ ทีมงาน Awakening Creative
แนะนำวิธีเล่น A2O - 3.หลังการเล่น
03:12

แนะนำวิธีเล่น A2O - 3.หลังการเล่น

::: บทสรุปการเดินทางในความเป็นหนึ่งเดียวกัน ::: เมื่อเกมจบแล้ว AN - Awakening Navigator สามารถนำกลุ่มภาวนาอีกครั้ง เพื่อขอบคุณเพื่อนร่วมเล่มเกมจนถึงเหตุปัจจัย รวมถึงความอัศจรรย์ในความเป็นหนึ่งเดียวกัน Miracle of Oneness ที่นำพาให้ทุกคนได้มาพบกันและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเดินทางทางจิตวิญญาณร่วมกันในครั้งนี้ แนวทางคำถามสะท้อนหลังจบเกม - คุณรู้สึกอย่างไรหลังจากที่เล่นเกมนี้จบ เพราะอะไรจึงรู้สึกเช่นนั้น - โปรดช่วยเเบ่งปันมุมมองหรือประสบการณ์ที่คุณได้ค้นพบจากการเล่นเกม - มีบทเรียนใดที่คุณได้ค้นพบหลังจากที่คุณได้เล่นเกมนี้หรือไม่ โปรดเเบ่งปัน - ช่วยเเบ่งปันประสบการณ์ที่คุณประทับใจที่สุดจากการเล่นเกมนี้ได้หรือไม่ - คุณมีความรู้สึกขอบคุณที่อยากเเบ่งปันต่อกลุ่มที่ร่วมเล่นเกมมาด้วยกันหรือไม่ - คุณได้ค้นพบสิ่งใหม่ใดบ้างในตัวคุณหลังจากที่เล่นเกมนี้จบ โปรดเเบ่งปัน - คุณได้เเรงบันดาลใจจากการได้เล่นเกมนี้หรือไม่ โปรดช่วยเเบ่งปัน - คุณได้ค้นพบคุณสมบัติที่ดีในตัวคุณหรือผู้อื่นเพิ่มขึ้นหรือไม่หลังเล่นเกมจบ บอร์ดเกมเพื่อการตื่นรู้เกมแรกของไทย A2O – Awake To Oneness : ตื่นรู้สู่หนึ่งเดียวกัน ถูกออกแบบขึ้นเพื่อเปิดพื้นที่พิเศษให้คุณได้โอกาสเรียนรู้และสำรวจทบทวนการเดินทางภายใน ผ่านความคิด ความรู้สึกและประสบการณ์จริง ได้ร่วมเรียนรู้ แบ่งปัน ความเข้าใจเรื่องการตื่นรู้ผ่านการเล่นบอร์ดเกม ::: เป้าหมายของเกม ::: ร่วมสำรวจ ใคร่ครวญ เรียนรู้และแลกเปลี่ยนแบ่งปัน เส้นทางการเดินทางภายในสู่ความเป็นหนึ่งเดียวกัน Oneness ผ่านการเดินทางทั้ง 4 Stage ได้แก่ Stage 1 : Sleep & Dream หลับฝันก่อนการตื่น Stage 2 : Awakening Head เริ่มเดินทางภายใน Stage 3 : Awakening Heart รู้ตามความเป็นจริง Stage 4 : Awakening Life เข้าถึงหนึ่งเดียวกัน ::: จากหนังสือ...สู่บอร์ดเกมที่ละเอียดอ่อนและลึกซึ้ง ::: เกมนี้ได้แรงบันดาลใจและพัฒนาต่อยอดมาจากหนังสือ “หัวใจตื่นรู้” Guidebook 7 ลำดับขั้นเพื่อการตื่นรู้สู่ความสุขที่แท้จริง ซึ่งเรียบเรียงจากประสบการณ์ตื่นรู้จากผู้คนมากมายในโครงการ New Heart New World – โลกเปลี่ยนไป เมื่อใจเปลี่ยนแปลง และความรู้เรื่องจิตวิญญาณสากลจำนวนมาก ::: คำนิยมจากหนังสือหัวใจตื่นรู้ ::: หนังสือเล่มนี้รวบรวมภูมิปัญญาต่าง ๆ ทั้งเก่าและใหม่ เพื่อสังเคราะห์เป็นเส้นทางสู่ความตื่นรู้ โดยนำเสนอในรูปแบบที่เข้าใจง่ายและปฏิบัติได้ ไม่ติดอยู่กับพิธีรีตอง และก้าวข้ามความแตกต่างทางด้านรูปแบบ ภาษา หรือสัญลักษณ์ พระไพศาล วิสาโล หัวใจตื่นรู้ คือคู่มือที่ดีที่สุดเล่มหนึ่งที่จะช่วยให้ท่านหันมามองหาหนทางสู่โลกภายใน และจะช่วยปลุกปลอบใจท่านให้หาญกล้าที่จะก้าวไปสู่การตื่นรู้ความเป็นจริงภายในตัวท่านเอง ดร.ประมวล เพ็งจันทร์ ผมดีใจที่มีคนรุ่นใหม่เขียนหนังสือเพื่อให้ผู้อ่านได้ค้นพบใจของพวกเขาเอง เขียนแบบร่วมสมัย จากมุมมองของคนรุ่นใหม่ ผสมผสานวิทยาศาสตร์และยุทธศาสตร์ ดร.วรภัทร์ ภู่เจริญ ::: ประสบการณ์ที่คุณจะได้รับจากเกมนี้ ::: - โอกาสการสำรวจประสบการณ์การเดินทางภายในตนเอง - แบ่งปันและรับฟังการแลกเปลี่ยนอย่างลึกซึ้งกับเพื่อน - ได้ความรู้ความเข้าใจในสภาวะและเส้นทางสู่การตื่นรู้ - ช่วงเวลาแห่งการใคร่ครวญและรับสารจากญาณทัศนะ คุณล่ะ...พร้อมเดินทางสู่หนี่งเดียวกันหรือยัง? สนใจสั่งซื้อและรายละเอียดเพิ่มเติม www.awaketooneness.com ::: ที่มา ::: เกม A2O – Awake to Oneness ตื่นรู้สู่หนึ่งเดียวกัน ได้รับทุนในการสนับสนุนการพัฒนาและออกแบบจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เป็นผลงานจากความตั้งใจและความคิดสร้างสรรค์โดย -​ ทีมงาน Awakening Creative