top of page

"มนุษย์ต่างจากสัตว์ที่มีศักยภาพอย่างหนึ่งซึ่งสัตว์ไม่มี

จึงอาจเรียกว่าเป็นมิติของความเป็นคน นั่นคือ ศักยภาพ

ที่จะเข้าถึงสิ่งสูงสุด สิ่งสูงสุดนี้เข้าถึงได้โดยประสบการณ์

ไม่ใช่โดยการคิด หรือตรรกะ หรือวิชาการ เมื่อมนุษย์เข้าถึง

สภาวะสูงสุดนี้...จะอธิบายว่า ตนเองเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิง

เกิดความรู้สึกนึกคิดใหม่ที่ไม่เหมือนเดิม มีความเป็นอิสระ

เบาสบาย มีความสุขอันลึกล้ำทั้งเนื้อทั้งตัว ประสบความงาม

อันล้นเหลือ เกิดความรักอันไพศาลต่อเพื่อนมนุษย์

และธรรมชาติทั้งหมด"

ศ.นพ. ประเวศ วะสี

- คำนิยมจากหนังสือหัวใจตื่นรู้

play time 2.png
A2O - logo.jpg

ตื่นรู้สู่หนึ่งเดียวกัน

"เกมสำรวจชีวิต" ถูกออกแบบขึ้นเพื่อเป็น

พื้นที่พิเศษให้คุณได้สำรวจทบทวนชีวิต

และการเดินทางภายใน ผ่านความคิด ความรู้สึก

และประสบการณ์จริง ได้ร่วมเรียนรู้ แบ่งปัน

ความเข้าใจเรื่องการตื่นรู้ผ่านการเล่นเกม

ก่อนจะเป็นเกมเพื่อการตื่นรู้

เกม A2O – Awake to Oneness : ตื่นรู้สู่หนึ่งเดียวกัน

ได้แรงบันดาลใจและพัฒนาต่อยอดจากหนังสือ

หัวใจตื่นรู้ New Heart New World 3

- Guidebook 7 ลำดับขั้นเพื่อการตื่นรู้สู่ความสุขที่แท้จริง

(ธรากร กมลเปรมปิยะกุล และณัฐนภ ตระกลธนภาส เขียน)

ซึ่งเรียบเรียงจากประสบการณ์ตื่นรู้ของผู้แบ่งปันในโครงการ

New Heart New World – โลกเปลี่ยนไป เมื่อใจเปลี่ยนแปลง

และศาสตร์ความรู้เรื่องจิตวิญญาณสากลต่างๆ นำมาสังเคราะห์

และนำเสนอเป็นองค์ความรู้ 4 ภาค 7 ขั้นตอนสู่การตื่นรู้

เป็นองค์ความรู้เรื่องการตื่นรู้ที่เป็นรูปธรรมสากล

เข้าใจง่ายและปฏิบัติตามได้จริง

 

ปัจจุบันหนังสือหัวใจตื่นรู้ได้รับการพิมพ์เป็นครั้งที่ 2

โดย Sook Publishing by สสส

หัวใจตื่นรู้ 05.jpg
หัวใจตื่นรู้ 01.jpg

"หนังสือเล่มนี้รวบรวมภูมิปัญญาต่าง ๆ

ทั้งเก่าและใหม่ เพื่อสังเคราะห์เป็นเส้นทาง

สู่ความตื่นรู้ โดยนำเสนอในรูปแบบที่เข้าใจง่ายและปฏิบัติได้  ไม่ติดอยู่กับพิธีรีตอง

และก้าวข้ามความแตกต่างทางด้านรูปแบบ ภาษา หรือสัญลักษณ์"

- พระไพศาล วิสาโล

"หัวใจตื่นรู้ คือคู่มือที่ดีที่สุดเล่มหนึ่ง

ที่จะช่วยให้ท่านหันมามองหาหนทาง

สู่โลกภายใน และจะช่วยปลุกปลอบใจท่านให้หาญกล้าที่จะก้าวไปสู่การตื่นรู้

ความเป็นจริงภายในตัวท่านเอง"

- ดร.ประมวล เพ็งจันทร์

จากหนังสือ...

สู่นวัตกรรมเกมตื่นรู้

ปลายปี 2561 ธรากร กมลเปรมปิยะกุล ผู้เขียนหนังสือตั้งใจสังเคราะห์และพัฒนา

องค์ความรู้จากหนังสือให้เป็นเกม โดยได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จึงเริ่มต้นทำงานร่วมกับ คุณรัตติกร วุฒิกร

และ วรัญญา เชาว์สุโข ทีมนักออกแบบเกมผู้ก่อตั้ง Club Creative

ผู้เชี่ยวชาญการออกแบบเกมเพื่อสังคม เพื่อพัฒนาต้นแบบเกมในช่วงแรก

จากนั้น ทีมครีเอทีฟเพื่อสังคมและการตื่นรู้ Awakening Creative

โดย รชต แซ่ตั้น และ อัคร์ภพ ขรรค์ศร ได้พัฒนาเกมต่อจนถึงงานออกแบบทั้งหมด รวมระยะเวลาออกแบบกว่า 1 ปีเต็ม เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับผู้ที่สนใจเกี่ยวกับ

การเดินทางภายในและการตื่นรู้ เป็นพื้นที่พิเศษให้ผู้เล่นได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้และทบทวนเส้นทางการเดินทางภายในผ่านเล่นเกม

105457.jpg
105461.jpg
1560567142607.jpg

หัวใจสำคัญ

ในการเดินทางสู่หนี่งเดียวกัน

A2O ได้ถูกออกแบบอย่างใส่ใจเพื่อเป็นพื้นที่พิเศษ

เปิดโอกาสให้ผู้เล่นทุกคนได้ร่วมสำรวจ ใคร่ครวญ

และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เส้นทางการเดินทางภายใน

ผ่านการทบทวนความคิด ความรู้สึกและประสบการณ์

ของคุณ โดยไม่เน้นการเล่นเพื่อผลเเพ้ชนะ ดังนั้น

การเปิดใจ การใคร่ครวญตนเอง และการรับฟังเพื่อน

ผู้เล่นเกมจึงเป็นสิ่งสำคัญ

ค้นพบแรงบันดาลใจ

สู่การเรียนรู้และเข้าใจตนเอง

คุณไม่จำเป็นต้องมีสภาวะหรือประสบการณ์จริง

ในแต่ละ Stage ผู้เล่นบางคนอาจยังไม่มีความรู้

หรือประสบการณ์ในบางลำดับขั้นของการตื่นรู้

อยากให้คุณเปิดใจเลือกการ์ดที่รู้สึกใกล้เคียง

กับความคิดและความรู้สึก ลองทำความเข้าใจ

กับข้อความในการ์ด พร้อมรับฟังการแบ่งปัน

จากเพื่อนและผู้นำเกม การเรียนรู้และความเข้าใจ

ย่อมเกิดขึ้นได้

เปิดใจ สำรวจตนเอง

รับฟังผู้อื่น

เกมนี้ให้ความสำคัญในเรื่องการฟังอย่างลึกซึ้ง Deep Listening

เมื่อถึงโอกาสแบ่งปันประสบการณ์ในแต่ละ Stage ผู้เล่นทุกคน

ควรตั้งใจฟังโดยใช้สติรู้ตัว รู้ฟัง ละวางการแปะป้าย ไม่ตัดสิน

หรือพูดเเทรก พร้อมเป็นพื้นที่ปลอดภัยและให้ความเป็นเพื่อน

ร่วมทางในความเป็นหนึ่งเดียวกัน

A.jpg
B.jpg

STAGE 1

Sleep & Dream

หลับฝันก่อนการตื่น

 

นี่คือช่วงเวลาก่อนการเดินทางภายใน

ชีวิตมักเป็นไปตามแรงขับของความกลัว

และความปรารถนาของตัวตน ซึ่งถูกหล่อหลอม

จากประสบการณ์ชีวิต ความคิด ความเชื่อ และ

คุณค่าที่สังคมกำหนด จนกระทั่งคุณได้พบกับ

“จุดเปลี่ยน” ที่ทำให้การเดินทางภายในเริ่มต้นขึ้น

“เพราะหลงไม่รู้ ชีวิตทั้งชีวิตจึงติดอยู่ใน

กรงของอัตตาที่เราสร้างมันขึ้นมาเอง”

C.jpg
D.jpg

STAGE 2

Awakening Head

เริ่มเดินทางภายใน

 

เมื่อคุณหันมาสนใจอ่านฟังศึกษาคำสอนจนถึงเริ่มฝึกปฏิบัติในวิถีทางต่างๆ คุณเริ่มมีความรู้มากขึ้นเกี่ยวกับธรรมะ แนวทางปฏิบัติ ความจริงของชีวิตและจิตใจ แต่กระนั้น นักเดินทางส่วนมากอาจติดกับดักความรู้

ในระดับของความคิด หรือการยึดมั่นต่างๆ จนกว่า

จะพบทางออกจากการรู้ด้วยความคิด มาสู่การรู้

และสัมผัสความจริงด้วยหัวใจ

“ความรู้ ความคิด ความเชื่อ เป็นเพียงความเข้าใจ
ที่เรามีต่อความจริง หาใช่ตัวความจริงที่แท้จริง”

E.jpg
F.jpg

STAGE 3

Awakening Heart

รู้ตามความเป็นจริง

 

แล้วคุณก็มาถึงหัวใจสำคัญของการเดินทางภายใน นั่นคือทักษะและความสามารถในการมีสติรู้ตัวตามความเป็นจริง เพราะความจริงของกายและใจ ไม่สามารถเข้าถึงได้

ด้วยความรู้ ความคิดหรือความเชื่อ แต่เข้าถึงได้ด้วย

การสัมผัส รู้และมองเห็นเป็นพยานต่อความจริงที่ปรากฏ

ในตัวคุณจากประสบการณ์จริง ไม่ใช่ด้วยความรู้ ความเชื่อหรือคำสอนใดๆ

“ความจริง ความงาม ความรัก ไม่อาจเข้าถึงได้ด้วยความคิด
แต่เข้าถึงได้ด้วยความรัก ความงาม และความจริงในตัวเรา”

G.jpg
H.jpg

STAGE 4

Awakening Life

เข้าถึงหนึ่งเดียวกัน

 

เมื่อพบหนทางที่ถูกต้องและสามารถก้าวเดินอย่าง

ถูกตรง เป้าหมายที่เคยคิดว่าอยู่ไกลแสนไกล

กลับปรากฏให้คุณรู้เห็นต่อหน้าและในทุกๆ ขณะ

บนเส้นทางเดิน เพราะความจริง ความงาม

และความรักปรากฏอยู่แล้วในปัจจุบัน เมื่อเห็น

ความจริงของตัวตน ความยึดมั่นถือมั่นจึงจางคลาย เพราะคุณรู้และเข้าถึงแล้วในความเป็นหนึ่งเดียวกัน

“เพราะรู้ความจริง จึงเห็นความงาม

เข้าถึงความรักและอิสรภาพของชีวิต”

กระบวนกรนำเกม

Awakening Navigator

เพื่อนร่วมทางสู่หนึ่งเดียวกัน

เพื่อการเล่นที่สมบูรณ์แบบควรมีผู้นำเกมเพื่อทำหน้าที่เป็น Awakening Navigator – AN โดยไม่ได้เป็นผู้เล่นเกม

และคอยทำหน้าที่เป็นกระบวนกร Facilitator นำเกม

โดยอาจเป็นกระบวนกรที่ผ่านกระบวนการอบรมเรียนรู้แล้ว

หรืออย่างน้อยที่สุดก็ควรมีความรู้ความเข้าใจในกติกาของเกม

เป็นอย่างดี

การเล่นโดยไม่มี

กระบวนกรนำเกม

สามารถทำได้โดยมอบหมายให้ผู้เล่นคนที่มีความรู้

และความพร้อมมากที่สุด ทำหน้าที่เป็นทั้งผู้นำเกม

และผู้เล่นเกมไปพร้อมกัน

ประสบการณ์

ที่คุณจะได้รับจากเกมนี้

  • โอกาสการสำรวจประสบการณ์การเดินทางภายในตนเอง

  • แบ่งปันและรับฟังการแลกเปลี่ยนอย่างลึกซึ้งกับเพื่อน

  • ได้ความรู้ความเข้าใจในสภาวะและเส้นทางสู่การตื่นรู้

  • ช่วงเวลาแห่งการใคร่ครวญและรับสารจากญาณทัศนะ

เป้าหมายของเกม

ร่วมสำรวจ ใคร่ครวญ เรียนรู้และแลกเปลี่ยนแบ่งปัน

เส้นทางการเดินทางภายในสู่ Oneness ผ่านการเดินทาง 4 Stages

bottom of page