top of page

MINI GAME

ONENESS YOURSELF

วิธีการเล่น

oneness yourself

1

เขียนหัวข้อคำถามหรือเรื่องที่เราต้องการใคร่ครวญ

หรือทำงานกับตัวเอง นำไปวางไว้ช่องที่ 1 ตัวอย่างเช่น "ฉันต้องการค้นพบแรงจูงใจที่จะใช้ชีวิตอย่างมีความสุข" "ฉันอยากจะผ่านพ้นความเสียใจจากการสูญเสียคนรัก" ฯลฯ

A2O - back 001.jpg
A2O - back 001-B.jpg

2

เริ่มจากให้สุ่มหยิบการ์ดก้าวข้าม Passing Card ใน Stage ที่ 1 มาหนึ่งใบ วางไว้ในช่องที่ 2 จากนั้น ให้ทบทวนข้อความที่เห็น

และถามกับตัวเองว่า "สิ่งนี้กำลังจะบอกอะไรกับเรา" ตอบกับตัวเองเป็นคำพูดหรือจดใส่กระดาษ

A2O back 2.jpg

3

หยิบการ์ดพรชีวิต Blessing Card และการ์ดภาพ Picture Card อย่างละใบ นำไปวางไว้ที่ช่องที่ 3 เเละ 4 ตามลำดับ จากนั้น ทบทวนข้อความและภาพ

พร้อมถามกับตัวเองว่า "ในเรื่องราวนี้มีเรื่องราวอะไรดีๆ ซ่อนอยู่" ตอบกับตัวเองเป็นคำพูดหรือจดใส่กระดาษ

A2O back 3-4.jpg

4

หยิบการ์ดปัญญา Wisdom Card เเละการ์ดหนึ่งเดียวกัน Oneness Card อย่างละใบ นำไปวางไว้ที่ช่องที่ 5 เเละ 6 ตามลำดับ จากนั้น ทบทวนข้อความที่ตนเห็นแล้วถามกับตัวเองว่า "คุณสมบัตินี้จะทำให้ฉันไปถึงเรื่องราวดีๆ หรือผ่านพ้นเรื่องราวแย่ๆ ไปได้อย่างไร" ตอบกับตัวเองเป็นคำพูดหรือจดใส่กระดาษ

A2O back 5-6.jpg

5

ทบทวนทุกอย่างในบอร์ดและเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้น และถามตัวเองว่า "เรื่องราวทั้งหมดนี้ตอบวัตถุประสงค์

ที่ฉันตั้งไว้อย่างไร" ตอบกับตัวเองเป็นคำพูด

หรือจดใส่กระดาษ

A2O back mix.jpg

6

ขอบคุณเรื่องราวและการเดินทางภายในของตัวเองในครั้งนี้

bottom of page