top of page

PLAYER'S REVIEW: 

เชน ลัทธ์กมล อัครสินสุรัฐ

110336543_708257883240208_18836787347007
110312060_708257806573549_71478753454505
109677633_708257989906864_64176883593491
110316481_708257966573533_17499848823865
109924382_708257826573547_21382671255418

หั ว ใ จ ตื่ น รู้ . . . สู่ ONE หนึ่งเดียวกัน
ไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นโดยบังเอิญ วันที่มีความหมาย
.
ไม่รู้จะนิยามคำว่าอะไรดี นอกจากขอบคุณพี่พงศ์ Tarakorn Kamolprempiyakul จากหัวใจ

ที่มอบของขวัญอันล้ำค่าให้ในวันคล้ายวันเกิด ผ่านบอร์ดเกมส์ A2O - Awake To Oneness

ขอบคุณพี่ๆ ทุกคนสละเวลา ให้โอกาสเชนได้สำรวจตนเอง ค้นพบ สัมผัส รับฟังเสียงภายในตนเอง พร้อมเรื่องราวการแบ่งปันในช่วงเวลาที่เหมาะสม และเป็นการรวมพลังแห่งธาตุ 4 (ดิน น้ำ ลม ไฟ) ผ่านอายตนะ อย่างมีความหมาย

เหมือนเชนกำลังทำหน้าที่ เชื่อมโยงสรรพสิ่งให้เกิดขึ้นและเฝ้าดูการเปลี่ยนของชีวิตตนเอง

และเพื่อนพี่น้อง อีกทั้งปณิธานและพันธกิจในชีวิตมากมายที่กำลังเดินทางสู่ การตื่นรู้ ภายใน

และภายนอกด้วยร่างกาย+หัวใจ

ราวกับขณะนั้น เมื่อใจได้สัมผัสกับความจริง ความงาม ความรัก นับจากนั้นเป็นพยานสำคัญชีวิต

เป็นผู้รู้ปรากฏความจริง ที่อยู่กับเราเสมอ ได้พบความหมายและคำตอบสำคัญสำหรับชีวิตที่แท้จริง

อีกครั้ง คล้ายดั่งขุมทรัพย์สุวรรณภูมิแห่งพระแม่ธรณี

 

ด้วยรัก


เชน ลัทธ์กมล อัครสินสุรัฐ

bottom of page