การ์ดที่ต้องใช้เพื่อเลื่อน stage

stage 1 - หลับฝันก่อนการตื่น

stage 2 - เริ่มเดินทางภายใน

stage 3 - รู้ตามความเป็นจริง

stage 4 - เข้าถึงหนึ่งเดียวกัน

a2o ON table

สัญลักษณ์ต่าง ๆ ในเกม

เหรียญการเรียนรู้

  • White Facebook Icon