ตื่นรู้สู่หนึ่งเดียวกัน

ก่อนจะเป็นเกมเพื่อการตื่นรู้

จากหนังสือ...

สู่นวัตกรรมเกมตื่นรู้

หัวใจสำคัญ

ในการเดินทางสู่หนี่งเดียวกัน

ค้นพบแรงบันดาลใจ

สู่การเรียนรู้และเข้าใจตนเอง

เปิดใจ สำรวจตนเอง

รับฟังผู้อื่น

กระบวนกรนำเกม

Awakening Navigator

เพื่อนร่วมทางสู่หนึ่งเดียวกัน

การเล่นโดยไม่มี

กระบวนกรนำเกม

ประสบการณ์

ที่คุณจะได้รับจากเกมนี้

เป้าหมายของเกม

  • White Facebook Icon